obrazok obrazok obrazok

firmy.sk > Služby a remeslá > Ekologické služby > Údržba zelene a rekultivácie
Slovensko, Česko > Bratislavský kraj
Bratislava  (1)  


Počet nájdených záznamov : 1

http://aktivity.sk ACTIVITY, spol. s r.o. neoverené 
Zimná a letná údržba komunikácií, odhŕňanie a odvoz snehu, posyp, upratovanie, zakladanie a údržba zelene, trávnikov, stavebné a zemné práce.
http://www.aktivity.sk  - Kovácsova 5, Bratislava 59, 851 10