obrazok obrazok obrazok
Základný zápis - obsahuje nasleovné položky :


popis činnosti : Ubytovanie v penzioóne, reštaurácia /max.240 znakov/
webstránka : www.mojafirma.sk /max.1 kus/


oficiálny názov : Moja firma sro
adresa sídla : Firemná 3, Nitra, 949 01


komerčný názov : Penzió pod gaštanom
adresa prevádzky : Gaštanová 5, Bratislava 821 06


telefón/mobil : 02 / 1234 567
telefón/mobl : 0949 / 123 456
fax : 02 / 1234 567
email : firma@firma.sk

zaradenie v kategórii : Penzióny

počet kategórií : max. 1 kategória
kategórie : umiestnennie podľa dátumu potvrdenia údajov


cena : zadarmo

Rozšírený zápis - Ako "Základný zápis" plus nasleovné položky a zmeny :


logo firmy :
obrázky : produktov alebo firmy /max 5.kusov/
popis činnosti : popis zväčšený /max.320 znakov/
webstránka : /počet webstránok zväčšený /max.3 kusy/


počet kategórií : počet zväčšený /max. 3 kategórie
kategórie : umiestnennie na popredných miestach v katgóriach


cena : 36,50 EUR za rok /10 centov za deň/

Špeciálny zápis - Ako "Rozšírený zápis" plus nasleovné položky a zmeny :


zmeny : podľa dohody

cena : podľa dohody